Webdiensten voor SVB klanten buiten Nederland
Via de website van de SVB kunnen onze klanten die buiten Nederland wonen een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld een wijziging doorgeven, of de eigen gegevens raadplegen. Dit noemt de SVB webdiensten.

Tot nu toe waren die diensten er alleen voor onze klanten die in Nederland wonen.Vanaf november 2008 hebben ook onze klanten buiten Nederland met AOW-pensioen en een burgerservicenummer (het vroegere sofi-nummer) deze mogelijkheid.

U kunt nu bijvoorbeeld een wijziging van uw adres of bankrekening-nummer doorgeven, of een wijziging in het inkomen van uw partner voor de toeslag. Daarbij kunt u ervoor kiezen om een document over bijvoorbeeld inkomen als digitaal bewijsstuk mee te sturen.

Ook kunt u uw eigen gegevens raadplegen, de maandelijkse specificatie van uw AOW of Anw inzien en printen, en uw eigen jaarropgave bekijken en printen voor uw administratie.

Om toegang tot de webdiensten te krijgen, vraagt u eerst een DigiD (Digitale Identificatie) aan. Hoe gaat dit in zijn werk ?

Op www.svb.nl gaat u naar 'Webdiensten voor klanten buiten Nederland' en klikt u op 'Hoe kunt u via deze site uw zaken regelen ?' Vervolgens gaat u naar'DigiD aanvragen'. U beantwoordt de vragen. Uw gegevens worden in de administratie van de SVB gecontroleerd.

U kunt hier klikken om rechtstreeks naar deze web site to gaan.

Bij goedkeuring wordt u doorgeleid naar de website van DigiD. U geeft hier een gebruikersnaam en een wachtwoord op. Van DigiD ontvangt u per post een brief met activeringscode voor uw eigen DigiD.
Vanaf dan kunt u bij de SVB gebruikmaken van de webdiensten.

Voorlopig zijn de SVB-webdiensten alleen nog in het Nederlands, maar de bedoeling is dat deze ook in andere talen beschikbaar komen.

De web site van DigiD is vooralsnog alleen in het Nederlands. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

NB
Indien u uw burgerservicenummer niet kent, kunt u geen gebruik maken van de webdienst. U kunt uw burgerservicenummer aan - of opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank ...

SVB clients living outside The Netherlands can arrange a number of items on line via the SVB web site. For instance, they can report changes and check their personal details on line. The SVB refers to this as web services.

Until now, these services were only available for clients living in the Netherlands. Since November 2008, SVB clients outside The Netherlands with an AOW pension and a 'burgerservicenummer' (citizen service number, formerly Sofi number or Dutch tax number).

For instance you can now make a change of address or bank account number or a change in your partner's income for your AOW supplementary allowance. It is also possible to send attachments electronically, such as documents showing your or your partner's income. You can also check your details, your monthly pension or benefit statement, and annual statement and print them out for your own records.

If you wish to use the SBV web services, you will need to request a DigiD personal access code (DigiD stands for Digital Identification).
How does this work?

On website www.svb.nl go to 'Webdiensten voor klanten buiten Nederland' and click 'Hoe kunt u via deze site uw zaken regelen ?'
Then go to DigiD aanvragen and answer the questions. Your details will be checked against the information in SVB's records.

You can click here to go direct to that web site.

On approval, you will be linked to the DigiD web site, where you can fill in a user name and password. You will then be sent a letter with the activation code for your own DigiD.
From then on, you can use the SVB web services.

At present the SVB web services are only available in Dutch, but in the future, they will also be provided in other languages.

For the time bieng all information at www.digi.nI is in Dutch. You can find more information on DigiD at www.digid.nl.

NB
If you do not know your 'burgerservicenummer' you cannot use the web services. You can apply or enquire about your burgerservicenummer at the Sociale Verzekeringsbank. ...

Web services for SVB clients living outside
The Netherlands
. .