Snipperlingsdijk 2
Postbus 1000, 7400 GG
08.00 - 17.00

Algemeen +31 570 50 60 00 General
AOW/Anw +31 570 50 60 10 AOW/Anw
Bijstand WWB +31 570 50 60 10 Benefit WWB
Gemoedsbezwaren +31 570 50 60 10 Moral objections
Kinderbijslag +31 570 50 60 20 Child benefit
Bent u woonachtig in Groot-Brittannie of Noord-Ierland, neemt u dan contact op met het SVB kantoor hieronder vermeld:
Vestiging Deventer
Deventer Office
Bezoekadres
Postadres
Openingstijde

  Telefoonnummers

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee, als u informatie wilt over uw persoonlijke gegevens.

(Voor het indienen van een aanvraag is identificatie door middel van een rijbewijs niet toegestaan.)

Visitors' adress
Postal adress
Opening hours  

Telephone numbers

Bring valid identity papers if you need information on personal data.

(For an application identification with a driving licence is not allowed.)

If you are resident in Great-Britain or N-Ireland, please contact the
SVB office below:

Sociale Verzekeringsbank - SVB

Fax
+31 570 50 60 09
Fax