OXFORD: TAYLOR INSTITUTION
LIBRARY - BRUEGEL to RUBENS

Great Flemish Drawings in
het ASHMOLEAN MUSEUM
woensdag 27 maart 2024Het bezoek in Oxford begint om 11:00 uur in de Taylor Institution Library.

De Taylor Library is de grootste bibliotheek voor moderne Europese talen in het VK, waaronder ook het Nederlands valt. Dankzij schenkingen en acquisities is er een ruime collectie Neerlandica aanwezig, zoals originele 16e-eeuwse drukken van Erasmus, 16e- en 17e- eeuwse werken van Hugo de Groot en een 17e-eeuwse Janssonius atlas.
De eerste Engels-Nederlandse woordenboeken van Henry Hexham getuigen van intensief taalcontact in de 17e-eeuw. De boekdrukkunst in de Lage Landen stond hoog aangeschreven in deze tijd, en de combinatie van boekdrukkunst met vrijheid van godsdienst leidde tot een ruim aantal werken in verschillende talen, inclusief Grieks en Hebreeuws, die in de Lage Landen van de drukpers rolden. Originele werken van Vondel en P.C. Hooft, alsook historische verhandelingen over Michiel de Ruyter, bevinden zich in deze collectie.

Een selectie van deze drukken zullen wij bekijken in een speciaal voor Neerlandia samengestelde tentoonstelling. De bibliothecaris voor Nederlands en Fries, Dr Johanneke Sytsema, zal hierover een lezing geven, gevolgd door een rondleiding door de bibliotheek.

Het gebouw dateert van 1845 en herbergt zowel de bibliotheek als het Ashmolean Museum, dat we daarna zullen bezoeken.

Na een gezellige lunch in het rooftop-restaurant van het Ashmolean Museum nemen we een kijkje in de Dutch & Flemish Art Gallery en daarna krijgen we een privé-rondleiding door de net geopende tentoonstelling Bruegel to Rubens – Great Flemish Drawings, door de curator An van Camp.

Deze tentoonstelling toont ruim 100 uitzonderlijke tekeningen uit het 16e- en 17e-eeuwse Vlaanderen.
Onze dag eindigt om 17:00 uur.


Wanneer woensdag 27 maart 2024
Waar Taylor Institution Library, St Giles', Oxford OX1 3NA
Tijd 11:00 - 13:00 uur in de Taylor Institution Library
13:30 - 17:00 uur in het Ashmolean Museum
Voor wie ? alle leden met of zonder gasten kunnen meedoen
Toegang £40.00 per persoon voor 2 privé-bezoeken en rondleidingen door Nederlandse curators.
Lunch voor eigen rekening
klik voor bank- en betalingsdetails Lloyds Bank,Sort Code: 30-97-86, Account nr: 00023004, ref: Taylor
Aanmelden Aanmelden vóór woensdag 13 maart 2024 per e-mail bij Marianne hier.
page footer