neerlandia masthead
MASTERPIECES FROM BUCKINGHAM PALACE
The Royal Collection

Donderdag 17 juni 2021 om 19:00 uur via ZOOM
Lezing door Isabella Manning, curator van de Royal Collection
scheepsbouwe en zijn vrouw

De Queen’s Gallery, waar deze fantastische tentoonstelling voor korte tijd in december te zien is geweest, is vanwege de lockdown nog steeds gesloten. Neerlandia is heel blij dat Isabella Manning, assistant curator van de Royal Collection, ons een lezing geeft.
Isabella zal ons een virtuele rondleiding geven langs de belangrijkste schilderijen uit de koninklijke collectie, die normaal hoog aan de muur in de Picture Gallery van Buckingham Palace hangen. Dit Zoom event maakt het nu mogelijk alle werken in groot detail van zeer nabij te bestuderen.
 
Het hoogtepunt hiervan wordt gevormd door Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw, zoals Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Jan Steen, Pieter de Hooch en Gerrit Dou. Ook schilderijen van andere oude meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw, zoals Anthony van Dyck, Titiaan en Lorenzo Lotto, zijn te bewonderen. Isabella zal zich ook richten op de relatie en de invloed die de Nederlandse en Vlaamse schilders hadden op het Britse hof en hun verzameling.
 
Deze Zoom is een rijk voorproefje van een bezoek aan de Queen’s Gallery in levenden lijve gepland voor oktober/november. Meer informatie hierover volgt in het volgende nummer van het Neerlandia Nieuws.
 
 
de vioolspeler
The Queen's Gallery, where this fantastic exhibition was on display for a short time in December, is still closed due to the national lockdown. Neerlandia is delighted that Isabella Manning, assistant curator of the Royal Collection, is providing us with a lecture.
 
Isabella will give us a virtual tour of the most important paintings from the Royal Collection, which usually are placed high on the walls of Buckingham Palace's Picture Gallery. This Zoom event now makes it possible to study all works in great detail up close.

The pinnacle of this virtual tour is formed by Dutch painters from the Golden Age, such as Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Jan Steen, Pieter de Hooch and Gerrit Dou.
You can also admire paintings by other old masters from the sixteenth and seventeenth centuries, such as Anthony van Dyck, Titian and Lorenzo Lotto. Isabella will also focus on the relationship and influence the Dutch and Flemish painters had on the British court and their vast collection.
 
This Zoom event is a rich preview of a live visit to the Queen's Gallery planned for October/November. More information about this will follow in the next issue of the Neerlandia Nieuws.
datum / tijd 17 juni 2021, 19:00 uur via ZOOM
locatie bij leden thuis
taal Engels
deelnamekosten Neerlandia-leden betalen £10.00
niet-leden betalen £15.00, betalingsdetails ontvangt u na aanmelding
aanmelden vóór maandag 14 juni 2021 via email bij The Hon Clarence Tan hier.