Vereniging Neerlandia
algemene ledenvergadering
2 maart 2024 - 14:00 uur


De agenda en andere documenten worden binnenkort per email aan de leden gezonden. De vergaderstukken kunnen hieronder van deze website gedownloadet worden. De documenten zijn: Agenda ALV 2024, Notulen ALV 2023.

Na de ALV wordt er thee, koffie en appeltaart geserveerd. Na de lezing is er tijd om nog na te praten over een glaasje wijn en bitterballen.

15:00 uur
gastspreker: Patrick van IJzendoorn

 
'‘ Greenwich "
Het Engelse leven op de plek waar de tijd begint.

Patrick is een zeer bekende naam als journalist en schrijver.

Nadat zijn Maleisische vrouw in Nederland geen verblijfsvergunning kreeg vestigde Patrick van IJzendoorn zich twintig jaar geleden met haar in Londen, het land waar hij altijd een voorliefde voor heeft gehad.

Hij vestigde zich na enkele jaren in Greenwich. Wonend in deze maritieme wijk in Zuidoost-Londen overleefde hij de kredietcrisis, beleefde hij plezier aan de bonnetjesaffaire, interviewde hij als enige Nederlander Boris Johnson, hield hij relschoppers tijdens de zomerrellen op afstand, genoot hij van de Olympische Spelen, voorspelde hij Brexit, rouwde hij om de dood van de koningin.

'Greenwich: het Engelse leven op de plek waar de tijd begint' (uitgever Ezowolf) is geen analyse van een land in beweging, geen politieke verhandeling en het ambieert zeker geen volledigheid.
Het is, aan de hand van meer dan honderd geannoteerde en persoonlijk getinte stukken, een lofzang op een gastvrij koninkrijk waar het leven een groot toneelstuk is. Boven alles is het een liefdesverklaring aan zijn koninklijke woonomgeving.

Patrick werkt als correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor onder meer de Volkskrant, Elsevier Weekblad, het Katholiek Nieuwsblad, De Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad.

Na afloop is er ruim voldoende tijd voor vragen. Patrick zal ook een aantal boeken meenemen, die te koop zijn en die hij zal signeren.


Wanneer zaterdag 2 maart 2024
Waar Kerkzaal, Londen - Klik hier voor een locatiekaartje link.
Tijd Ledenvergadering 14:00 uur
Lezing Patrick van IJzendoorn: 15:00 uur
Toegang Ledenvergadering gratis
Van IJzendoorn Lezing en consumpties £10.00 p.p
Jaarstukken
Stemrecht
download: agenda ALV 2024/ notulen 2023
alleen voor leden, die aanwezig zijn EN hun contributie voor 2024 betaald hebben,
Voor wie ? alle leden met of zonder gasten zijn welkom
Aan/Afmelden z.s.m per email naar Evelien hier link.
page footer