CONTRIBUTIE 2022

Zoals u weet begint het verenigingsjaar van Neerlandia op 1 januari, hetgeen betekent
dat u op die datum de contributie voor het komend jaar verschuldigd bent.

         De contributie voor 2022 is:   £ 20.00 voor echtparen of partners
  £ 15.00 voor enkele leden

U kunt ook de mogelijkheid kiezen om ons tijdschrift, Neerlandia Nieuws,
alleen per e-mail te ontvangen; in dat geval is de
contributie £15.00 per e-mailadres.

Om het u en de administratie gemakkelijk to maken wordt er een betaalslip
bij het Neerlandia Nieuws ingesloten.

U kunt bij uw bank een Machtiging (Standing Order) opzetten tnv Vereniging Neerlandia,
Lloyds Bank, Account nummer 00023004, Sort Code 30-97-86,
te beginnen op 1 januari 2022, onder vermelding van CONTRIBUTIE 2022.
Deze wijze heeft onze voorkeur.

OF 

u kunt het lidmaatschapsgeld ook overmaken via een bankoverschrijving,
onder vermelding van CONTRIBUTIE 2022 of e-CONTRIBUTIE 2022,
aan Vereniging Neerlandia, Lloyds Bank, rekeningnummer 00023004, sort code 30-97-86

OF 

U wordt vriendelijk verzocht de u toegezonden betaalslip ingevuld terug to zenden,
vergezeld van een cheque t.n.v. de Vereniging Neerlandia, aan het adres hieronder.

Lidmaatschapskaarten worden niet uitgegeven.

Zodra u de volgende mailing van Neerlandia ontvangen hebt, kunt u vaststellen
of wij uw contributie hebben ontvangen. Indien dat zo is, staat op de adreslabel het jaartal 2022.

Wilt U tevens zo vriendelijk zijn om na to gaan of uw naam en adres op de adreslabel
van het blad juist vermeld zijn; indien dat niet het geval is, gaarne uw
juiste naam, adres en uw emailadres opgeven aan de penningmeester hieronder.

Marianne Denney-Timmer
6 Miller's Court, London W4 2PF, ENGLAND
email: penningmeester@neerlandia.org

Indien u vragen hebt, neem dan contact op met Marianne.