CONTRIBUTIE 2021 en 2022

Zoals u weet begint het verenigingsjaar van Neerlandia op 1 januari, hetgeen betekent
dat u op die datum de contributie voor het komend jaar verschuldigd bent.

Om het u en de administratie gemakkelijk to maken wordt er een betaalslip
bij het laatste Neerlandia Nieuws ingesloten.
U wordt vriendelijk verzocht deze slip ingevuld terug to zenden,
vergezeld van een cheque t.n.v. de Vereniging Neerlandia, aan het adres hieronder.
 
OF 
u kunt het lidmaatschapsgeld ook overmaken naar de Neerlandia bankrekening
bij Lloyds Bank, sort code: 30-97-86, account number: 00023004.
 
OF 
u kunt bij uw bank een Standing Order opzetten tnv Vereniging Neerlandia,
Lloyds Bank, Account nummer 00023004, Sort Code 30-97-86,
te beginnen op 1 januari 2022, onder vermelding van CONTRIBUTIE.

         De contributie voor 2022 is:   £ 20.00 voor echtparen of partners
  £ 15.00 voor enkele leden

De meeste van onze leden betalen hun contributie op tijd.
Het kost echter veel tijd en energie om niet-betaalde contributies gedurende het jaar te achterhalen.

Mocht u in maart nog niet betaald hebben dan volgt een herinnering.
Is de contributie dan vóór 1 mei nog niet ontvangen,
dan zijn wij helaas genoodzaakt de contributie te verhogen met administratiekosten.


De contributie wordt dan £20.00 voor enkele leden en £25.00 voor paren.

Lidmaatschapskaarten worden niet uitgegeven.

Zodra u de volgende mailing van Neerlandia ontvangen hebt, kunt u vaststellen
of wij uw contributie hebben ontvangen. Indien dat zo is, staat op de adreslabel het jaartal 2022.

Wilt U tevens zo vriendelijk zijn om na to gaan of uw naam en adres op de adreslabel
van het blad juist vermeld zijn; indien dat niet het geval is, gaarne uw
juiste naam, adres en uw emailadres opgeven aan de penningmeester hieronder.

Marianne Denney-Timmer
6 Miller's Court, London W4 2PF, ENGLAND
email: penningmeester@neerlandia.org

Indien u vragen hebt, neem dan contact op.