Voor wie is de Vereniging bedoeld ?
Voor alle Nederlanders die - korter of langer - in het Verenigd Koninkrijk verblijven.
Hoewel de meeste Nederlanders geen moeite hebben om zich in het buitenland aan te passen, bestaat er toch wel eens behoefte om andere Nederlanders to ontmoeten, Nederlands te spreken en of ervaringen uit te wisselen.
Om in deze behoefte te voorzien werd in 1923 de Vereniging Neerlandia opgericht; van en voor Nederlanders in Londen en de wijde omtrek.

Neerlandia is financieel geheel afhankelijk van de contributies van haar leden, die essentieel zijn voor haar voortbestaan. Alle financiele middelen worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten met een Nederlands (soms Brits) karakter.
Wat doet de Vereniging voor de leden ?
 • Hallo het nieuwjaarsoliebollenfeest voor leden, donateurs en hun gasten;
 • de herdenking van Leidens ontzet met Nederlandse haring, jenever en echte hutspot;
 • in november is er de 'Neerlandia Markt', waar Sinterklaas- en Kertsartikelen te koop zijn, zoals
  speculaas, amandelstaven, ontbijtkoek, chocoladeletters, drop, enz.; (klik voor de laatste market website);
 • een avond met traditionele Nederlandse gerechten en drankjes, zoals traditionele Nederlandsch-Indische rijsttafel,
  erwtensoep, bitterballen, oranjebitter;
 • groepstarieven bij tentoonstellingen, ballet, concerten etc allemaal met een Nederlands tintje;
 • een voorjaars- of zomerwandeling door Londen en omgeving o.l.v. een lokale gids;
 • een groepsreis naar interressante bestemmingen in Engeland of Nederland;
 • bedrijfsexcursies als groep met introductie en rondleiding door de bedrijfsgids;
 • deelname aan de 4 mei dodenherdenking in Londen in samenwerking met de ambassade en andere organisaties;
 • de viering van de officiële verjaardag van de Koning;     
  en extra-speciaal voor de kinderen:
 • het Sinterklaasfeest met een bezoek van de Goedheiligman en zijn Pieten opgesierd met speculaas, pepernoten,
  strooigoed, spelletjes en een cadeautje voor ieder kind; (klik voor de laatse Sinterklaas website.)
In het verenigingsblad Neerlandia Nieuws, op deze Website en Facebook worden alle evenementen aangekondigd.

Waar kunt U zich als lid opgeven ?
Neerlandia steunt op de contributies van haar leden, die essentieel zijn voor haar voortbestaan.
Alle financiele middelen worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten met een Nederlands of Nederlands Brits karakter met het accent op traditie, kunst en kultuur.

Door veel met vrijwilligers te doen kunnen de contributies en de kosten van de evenementen laag gehouden worden.
De jaarlijkse contributie bedraagt £ 20.00 voor echtparen of partners en £ 15:00 voor enkele leden inclusief het Neerlandia Nieuws per post.
U kunt ook kiezen om het Neerlandia Nieuws alleen per email adres te ontvangen; het lidmaatschap is dan £15.-
Leden, die lid worden in het laatste jaarkwartaal, zijn lid tot het eind van het volgende jaar.

Klik voor het aanmeldingformulier of klik voor meer informatie van het secretariaat.