Vereniging Neerlandia London
Contributie 2018

Zoals u weet begint het verenigingsjaar van Neerlandia op 1 januari, hetgeen betekent
dat u op die datum de contributie voor het komend jaar verschuldigd bent.

Om het u en de administratie gemakkelijk to maken werd er een betaalslip bij de laatste Neerlandia mailing ingesloten. U wordt vriendelijk verzocht deze slip ingevuld terug to zenden, vergezeld van een cheque t.n.v. de Vereniging Neerlandia.
OF 
U kunt het lidmaatschapsgeld ook overmaken naar de Neerlandia bankrekening
bij Lloyds Bank, sort code: 30-97-86, account number: 00023004.

Contact de penningmeester hieronder, indien u een standing order wilt opzetten.

         De contributie voor 2018 is: 

£ 15.00 voor paren

 

£ 12.50 voor enkele leden

Lidmaatschapskaarten worden niet uitgegeven.

Zodra u de volgende mailing van Neerlandia ontvangen hebt, kunt u vaststellen of wij uw contributie hebben ontvangen. Indien dat zo is, staat op de adreslabel het jaartal 2018.

Wilt U tevens zo vriendelijk zijn om na to gaan of uw naam en adres op de adreslabel
van het blad juist vermeld zijn; indien dat niet het geval is, gaarne uw
juiste naam, adres en uw emailadres opgeven aan de penningmeester hieronder.

Marianne Denney-Timmer
8 Furber Street
London W6 0HE
tel: 020 8748 0636
email: penningmeester@neerlandia.org

Indien u vragen hebt, neem dan contact op met het secretariaat.sluit dit window