Vereniging Neerlandia London
Contributie 2016

Zoals u weet begint het verenigingsjaar van Neerlandia op 1 januari, hetgeen betekent dat u op die datum de contributie voor het komend jaar verschuldigd bent.

Om het u en de administratie gemakkelijk to maken werd er een betaalslip bij de laatste Neerlandia mailing ingesloten. U wordt vriendelijk verzocht deze slip ingevuld terug to zenden, vergezeld van een cheque t.n.v. de Vereniging Neerlandia.
 
U kunt het lidmaatschapsgeld ook overmaken naar de Neerlandia bankrekening
bij Lloyds Bank, sort code: 30-97-86, account number: 00023004

De contributie voor 2016 is: 

£ 15.00 voor paren

 

£ 12.50 voor enkele leden

Lidmaatschapskaarten worden niet uitgegeven.

Zodra u de volgende mailing van Neerlandia ontvangen hebt, kunt u vaststellen of wij uw contributie hebben ontvangen. Indien dat zo is, staat op de adreslabel het jaartal 2016.

Wilt U tevens zo vriendelijk zijn om na to gaan of uw naam en adres op de adreslabel van het blad juist zijn vermeld; indien dat niet het geval is, gaarne uw
juiste naam, adres en uw emailadres
opgeven aan de penningmeester hieronder.

Marianne Denning-Timmer
8 Furber Street
London W6 0HE
tel: 020 9748 0636
email: penningmeester@neerlandia.org

Indien u vragen hebt, neem dan contact met het secretariaat.sluit dit window